O R G A N I S A T I E
Fred Lagerweij
Repetitor


Piet Mooij
Accordeon


Sjors Veldt
Voorzitter, T1


Aat Gouwerok
Penningmeester, B


Leo Lubbers
PR en boekingen, T2


Theo Baar
T1, gitaar, banjo


Aad Uilenreef
T2


Adri Beentjes


Cees Brasser
Muziek setjes, T1


Gerard Walters
T2


Henk van Luinen
Kascommissie, B


Jacques Paternotte
T2


Piet Bart
B


Piet Vessies
B


Ruud Geerlofs
B


Tars Wanders


Ton Vlot
T2


Wil Broersen
Lief en leed, B