Datum 2

DatumaanvangAanwezig omPlaatsKleding LokatieByz 
 27 Apr 10.30 10.15 ’t KruispuntBlauw    koningsdag 
 Aanwezig  Aanwezig  Aanwezig 
 WelNiet WelNiet WelNiet
Fred Lagerweij  Ruud Geerlofs x Rob de beer x 
Piet Mooij  xWil Broersen x Cees Brasser  x
Theo Baar x Adri Beentjes x   
Jan Mooij x Arie Zoon x Rob v Renswouw x 
Aat Gouwerok x Gerard Walters x Rinus Tierolf 
Bob Kemper x Jacq Paternotte x Sjors Veldt 
Piet Vessies x Koos Groenveld x