Datum 2

DatumaanvangAanwezig omPlaatsKleding LokatieByz 
         
 Aanwezig  Aanwezig  Aanwezig 
 WelNiet WelNiet WelNiet
Fred Lagerweij  Ruud Geerlofs  Rob de beer  
Piet Mooij  Wil Broersen  Cees Brasser  
Theo Baar  Adri Beentjes  Gerard v Vliet  
Jan Mooij  Arie Zoon  Rob v Renswouw  
Aat Gouwerok  Gerard Walters  Rinus Tierolf  
Bob Kemper  Jacq Paternotte  Sjors Veldt  
Piet Vessies  Koos Groenveld