Datum 8

DatumaanvangAanwezig omPlaatsKleding LokatieByz 
         
 Aanwezig  Aanwezig  Aanwezig 
 WelNiet WelNiet WelNiet
Fred Lagerweij  Ruud Geerlofs  Rob de beer  
Piet Mooij  Wil Broersen  Ton Vlot  
Theo Baar  Adri Beentjes  Cees Brasser  
Jan Mooij  Arie Zoon  Gerard v Vliet  
Aat Gouwerok  Gerard Walters  Rob vRenswouw  
Bob Kemper  Jacq Paternotte  Rinus Tierolf  
Piet Vessies  Koos Groenveld  Sjors Veldt  
  Leo Lubbers